Hoàng Bách nhận vận chuyển trên toàn quốc. Hình thức giao nhận sẽ được thống nhất với khách hàng trước khi giao. Đảm bảo hàng hóa giao nhận nhanh, bảo quản .

Các phương thức giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ:

  • Giao hàng bằng cách vận chuyển trực tiếp hoặc thông qua các đơn vị vận chuyển uy tín trên địa  bàn và trên toàn quốc.

Thời hạn ước tính cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, có tính đến yếu tố khoảng cách địa lý và phương thức giao hàng:

  • Thời gian giao hàng từ  từ 1-2 ngày trong nội thành
  • Thời gian giao hàng ngoại thành từ 5- 10 ngày. Phụ thuộc hình thức vận chuyển được thỏa thuậ giữa 2 bên mua bán.

Các giới hạn về mặt địa lý cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, nếu có:

  • Trường hợp quá xa, phương thức vận chuyển và thời gian sẽ được 02 bên thống nhất trước khi vận chuyển.

Lưu ý: Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải có thông tin kịp thời cho khách hàng và tạo cơ hội để khách hàng có thể hủy hợp đồng nếu muốn.